ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
Clip VDO
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน"
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน"
ชุมนุม นศท. ทบทวนการฝึกประจำปี (การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า)
รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอสั้น สพม.ตรัง กระบี่
งานประกาศผลรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดตรัง ประจำปี 2564
รางวัลชมเชยระดับจังหวัด การประกวดคลิปวีดีโอสั้น คปภ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 02 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และ แม่บ้าน 01 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 08 พ.ค. 64
ประกาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 08 พ.ค. 64
เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในการรายงานตัวและมอบตัว 2564 08 พ.ค. 64
ประกาศการให้โควตานักเรียนประถมศึกษาปีที 6 08 ก.พ. 64
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 08 ก.พ. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 07 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักการภารโรง 30 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 30 พ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 23 ก.พ. 65
คำสั่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียน2/2564 04 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม พ.ย.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน พ.ย.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน ต.ค.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ต.ค.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.ย.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน ก.ย.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน ส.ค.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ส.ค.64 01 พ.ย. 64
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ลิ้งค์น่าสนใจ