ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
Clip VDO
งานประกาศผลรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดตรัง ประจำปี 2564
รางวัลชมเชยระดับจังหวัด การประกวดคลิปวีดีโอสั้น คปภ. 2564
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด การประกวดบทเพลง คปภ. 2564
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และ รางวัลชมเชยระดับภาค การประกวดคลิปวีดีโอสั้น คปภ. 2563
รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอสั้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และ รางวัลชมเชยระดับภาค การประกวดบทเพลง คปภ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และ แม่บ้าน 01 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 08 พ.ค. 64
ประกาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 08 พ.ค. 64
เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในการรายงานตัวและมอบตัว 2564 08 พ.ค. 64
ประกาศการให้โควตานักเรียนประถมศึกษาปีที 6 08 ก.พ. 64
ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 08 ก.พ. 64
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 07 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักการภารโรง 30 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว 30 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 30 พ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียน2/2564 04 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม พ.ย.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน พ.ย.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน ต.ค.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ต.ค.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.ย.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน ก.ย.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน ส.ค.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ส.ค.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน ก.ค.64 16 ก.ค. 64
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ