ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรับปรุง 46,216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 3,050,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : CS213B
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 3,194,700.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 218,318 ค,318ล./30,หรือ318 ชื่ออื่นๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 13,500,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาหารโรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2525
งบประมาณ : 780,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 604,200.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 500,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 500,000.00
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม 100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 3,443,000.00
เพิ่มเติม..