ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนสามัคคีศึกษาค่ะ...
Clip VDO
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อสร้างสรรค์ ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน"
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน"
ชุมนุม นศท. ทบทวนการฝึกประจำปี (การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า)
รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวีดีโอสั้น สพม.ตรัง กระบี่
งานประกาศผลรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดตรัง ประจำปี 2564
รางวัลชมเชยระดับจังหวัด การประกวดคลิปวีดีโอสั้น คปภ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 28 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่องรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (รอบเพิ่มเติม) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 20 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 02 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และ แม่บ้าน 01 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 08 พ.ค. 64
ประกาศการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 08 พ.ค. 64
เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในการรายงานตัวและมอบตัว 2564 08 พ.ค. 64
ประกาศการให้โควตานักเรียนประถมศึกษาปีที 6 08 ก.พ. 64
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 23 ก.พ. 65
คำสั่งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียน2/2564 04 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม พ.ย.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน พ.ย.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน ต.ค.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ต.ค.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ก.ย.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน ก.ย.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งเวรยาม กลางคืน ส.ค.64 01 พ.ย. 64
คำสั่งวันหยุดราชการกลางวันเวร-ยาม ส.ค.64 01 พ.ย. 64
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
ลิ้งค์น่าสนใจ