ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,18:45  อ่าน 668 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาโรงเรียนสุจริต...สู่ความยั่งยืน โดยใช้กลยุทธ์ “SAMAKKEE MODEL”
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2563,18:44  อ่าน 303 ครั้ง
รายละเอียด..