เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
 
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนสามัคคีศึกษา (ส.ษ.)
จังหวัดตรัง
 

ดุจดวงแก้วแพรวพราวแสงแวววาวสดใส
นำชีวิตก้าวไปให้มีคุณค่าล้น
เปี่ยมด้วยความดีงามก่อขึ้นเป็นตัวตน
มุ่งหมั่นเพียรฝึกฝนให้เราเป็นคนเลิศล้ำ
 
ถิ่นแดนของเรานี้สามัคคีศึกษา
มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าสร้างเราเป็นผู้นำ
ปลุกความเป็นคนดี ปั้นเราเป็นคนงาม
เรารักนามสามัคคีศึกษาเกรียงไกร
 
แสดดำเป็นธงชัยให้เราอยู่เหนือฟ้า
มั่นบูชาคุณธรรมเลิศล้ำวินัย
ใฝ่สร้างสรรค์ หมั่นศึกษา นักกีฬายิ่งใหญ่
ก้าวนำหน้าไป เราใช้เทคโนโลยี
 
พวกเราภูมิใจรักสามัคคีศึกษา
ชีพชนม์ล้ำเลอค่าปัญญาเพิ่มศักดิ์ศรี
เทิดคุณครูอาจารย์ท่านทุ่มเทชีวี
สร้างแดนดิน สร้างคนดีสู่สังคมไทย

ฟังเพลง
มาร์ชประจำโรงเรียนสามัคคีศึกษา
MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.73 MB